V případě havarijních oprav se na nás můžete obrátit kdykoliv
na telefonní číslo +420 725 711 444, i když
nejsme vaše smluvní servisní firma.- Nevyhovuje vám doba dodání komponentů?
- Nejste spokojeni s délkou čekání na opravu?
- Již po několikáté řešíte stále dokola stejnou poruchu?​Nezávisle posoudíme stav vašeho zařízení a ZDARMA vypracujeme plán a cenu opravy


Napříč spektrem výtahových zařízení se podobně jako v jiných oborech některá zařízení porouchávají více a jiná méně. Záleží to jak na kvalitě zařízení, tak i samotných komponentů a také provádění servisních prací. 

Je nutné odlišit kvalitativní provedení výtahu a provádění oprav. Nejste-li spokojeni s termíny a prováděním oprav, vždy je vhodné projít servisní smlouvu a ujistit se, zda jsou opravy prováděny v přijatelných termínech a zda se závady neopakují a nejedná se o opravy reklamační.
Rychlost / kvalita dílů / spolehlivost


 Naše motto je jednoduché a jasné - Naším cílem je spokojený zákazník.


Výtahová zařízení mají normou EN 81 stanovený rozsah prohlídek a revizí , jenž jsou povinné ze strany provozovatele výtahu, obsahují povinnost na zajištění vyproštění do 1 hodiny a dále základní údržbu strojního a elektrického vybavení.

Dále pak lze vyzdvihnout činnosti, jenž nejsou jednoznačně normou stanoveny, nicméně jejich provádění zajistí dlouhodobou kvalitu provozu. Jedná zpravidla o čištění, výměnu opotřebených komponentů ve správnou dobu tak, aby opotřebení menšího dílu nezapříčinilo vyšší opotřebení zásadnějších komponentů (výměna řemenu v částce několika set korun zachrání poškození křídla za několik tisíc korun).


  

Paušální servis již od 200,- Kč / měsíčně
Servisujeme všechny typy výtahůStandardně nabízené služby naší společnosti v rámci paušálního servisu:

Seřízení
- kontrola funkčního stavu normou či návodem stanovených částí výtahu, jejich nastavení a seřízení


Mazání
- mazání a doplnění olejů zařízení dle mazacího plánu či určené výrobcem


Čištění výtahů
- čištění zařízení od provozních nečistot zabraňujicí poškození zařízení ale i požáru


Provozní prohlídky
- provádění provozní prohlídky v rozmezí 14 dní dle normy ČSN


Odborné prohlídky
- jsou zajišťovány v rozsahu dle normy ČSN zpravidla v intervalu 3 měsíců


Odborné zkoušky
- jsou zajišťovány v pravidelných intervalech dle ČSN v intervalu 3 let


IP - Inspekční prohlídky
- provádí se 1x za 6 let 


Malé opravy do 1 hodiny délky výkonu 
- běžné provozní poruchy, které mohou být odstraněny seřízením či opravou do 1 hodiny práce


Pohotovost
- nástup na opravy v NON STOP režimu, 24 hodin denně


Vyproštění
- s  nástupem do 1 hodiny od nahlášení objednatelem


Dispečink
- pohotovostní HelpLinka po dobu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků

Kontaktní osoba:


Vladimír Kotouč, vedoucí servisu
servis@bestlift.cz
+420 725 711 444
Jaké pravidelné činnosti jste povinni zajistit naleznete

ZDE